ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 05.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, sala Biroul Serviciu Tehnic Regie, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi contractual vacante de execuție de muncitor calificat I (instalator), din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Întreținere Patrimoniu.