PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție de inginer gradul II (S), în cadrul Direcției Managementul Activităților de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, Biroul Mentenanță a Platformei CRESCDI.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 04.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, Sala de Sport, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de îngrijitor I, conform statului de funcții al Facultății de Inginerie Medicală, Laboratorul de Educație Fizică și Sport – Kinetoterapie.