CLICK AICI PENTRU CONDIȚII DE PARTICIPARE  Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 09.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12.00, sala 3.1, Biblioteca Centrală, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de operator ingest și QC, cod COR 352113, corespunzător funcției de operator producție RTV, conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de muncă, din cadrul Departamentului Tehnic, Direcţia Euronews România.

CLICK PENTRU FIȘA POSTULUI 

04.07.2024

PROCES-VERBAL SELECȚIE DOSARE

10.07.2024

PROCES-VERBAL PROBA SCRISĂ

16.07.2024

PROCES-VERBAL PROBA INTERVIU

19.07.2024

RAPORT FINAL