ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 09.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, sala R027, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post de execuție de muncitor calificat I- sudor/instalator și a trei posturi de execuție de muncitor calificat I- instalator sanitar , din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Întreținere Patrimoniului.

PROCES-VERBAL încheiat în urma concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat I (fochist), din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Întreținere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL încheiat în urma desfășurării probei scrise organizata pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție de inginer gradul II (S), în cadrul Direcției Managementul Activităților de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, Biroul Mentenanță a Platformei CRESCDI.