ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr.4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului „Noi dezvoltări în microscopia optică în câmp apropiat: instrumentaṭie ṣi aplicaṭii”, nr. contract PCE 119/2022, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a unui post vacant în cadrul proiectului menționat.

FIȘA POSTULUI 

25.06.2024

PROCES-VERBAL evaluare și selecție a dosarelor de concurs

28.06.2024

RAPORT FINAL