PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a zece posturi vacante de ingrijitor I din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Protectia Datelor cu Caracter Personal.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 03.12.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Biblioteca UPB, sala 3.2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 3 (trei) posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul DVICA, Biroul Logistica.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de Șef birou, din cadrul Biroului Rețele Electrice, Serviciul Rețele Utilitare, Direcția Întreținere patrimoniu

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de Șef birou, din cadrul Biroului Rețele Sanitare, Serviciul Rețele Utilitare, Direcția Întreținere Patrimoniu