PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor I(M) din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de sef Birou Acte de Studii, Serviciul Secretariat UPB, Directia Generala ADministrativ-Economica.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, Biblioteca UPB, sala 3.2, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Relatii Publice, Biroul Social Media.