RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea postului de inginer I(S) si a postului de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul FAIMA, Dep. Economie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul FIM, Dep. Bioinginerie si Biotehnologie.