ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.11.2021, ora 9.00, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Administratie, sala F 024, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor I din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Administratie.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.11.2021, ora 9.00, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, Bucuresti, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Administratie, sala F 024, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postulu de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, Biblioteca Centrala, sala C 101, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Bibliotecii Centrale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului vandidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de sef Birou din cadrul Biroului Retele Electrice, Serviciul Retele Utilitare, Directia Intretinere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat  in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de sef Birou din cadrul Biroului Retele Sanitare, Serviciul Retele Utilitare, Directia Intretinere Patrimoniu.