PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a zece posturi vacante de ingrijitor I din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Protectia Datelor cu Caracter Personal.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 25.11.2021, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, Sector 6, cod poștal 060042, CIF 4183199, București, ora 09:00, în sala BN 215, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, Departamentul de Antreprenoriat și Management, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, sau determinată de un an (în cazul în care concursul este câștigat de o persoană pensionată), cu normă întreagă, a postului vacant de administrator financiar treapta I (M).

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.