PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatulu inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de conducere de sef Birou (S), din cadrul Biroului Acte de Studii, Serviciul Secretariat Universitate, Direcția Generală Administrativ-Economică.

PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar I (S) din cadrul Facultății FAIMA – Laborator Economie.

PROCES VERBAL – privind soluționarea contestației incheiat  în urma verificării contestației depuse la Universitatea Politehnica din București și înregistrată cu nr. 20557/01.11.2021, după susținerea probei scrise pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef birou (S) din cadrul Biroului Rețele Sanitare, Serviciul Rețele Utilitare, Direcția Întreținere Patrimoniu,