RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar din cadrul Facultatii Transporturi, Scoala Doctorala.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I(S) și un post vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari, Biroul Depozit.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul FIIR, Dep. Rezistenta Materialelor.

INFORMARE privind desfășurarea concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de secretar grad I (S) din cadrul Secretariat Universitate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician I(M) din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul FIIR, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.