PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I din cadrul Facultatii de Automatică și Calculatoare, Dep. Automatică și Ingineria Sistemelor.