PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Producerea si Utilizarea Energiei.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante de execuție îngrijitor din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de tehnician debutant (M) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Departamentul de Electronică Aplicată și Ingineria Informației.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer I(S) din cadrul Facultății de Energetică, Laboratorul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer II (S) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Dep. Telecomunicații.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice.