PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S) din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul Sisteme Electroenergetice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite şi Arhitecturi Electronice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer IA(S) din cadrul SIM.

PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de tehnician IA(M) din cadrul ETTI, Dep. Tehnologie Eloectronica si Fiabilitate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar grad I(S), din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea celor două posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul Direcției Achiziții, Serviciul Valorificare Resurse.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea celor trei posturi vacante de muncitor necalificat I, în cadrul Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.

PROCES-VERBAL incheiat în urma în urma probei interviu organizată pentru ocuparea celor patru posturi vacante de execuție de  muncitor calificat I – electrician, din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu,  Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Electrice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de tehnician treapta IA (M), din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu,  Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Electrice.