ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014,  anunta organizarea examenului de promovare a candidatului cu marca nr. 680 din cadrul DIRU, Serviciul TIC, din functia de administrator financiar III(S) in functia de administrator financiar II(S).

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca numărul 24718, în cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații, din funcția de inginer sistem debutant (S) în funcția de inginer sistem II(S).

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării probei interviu organizată pentru ocuparea celor 3 (trei) posturi vacante de execuţie de administrator financiar grad I (S) și un post vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M) din cadrul Direcţiei Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Evidența Resurselor Umane.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de kinetoterapeut debutant, conform organigramei Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.