PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 7976, în cadrul Facultății de Eenergetică, Departamentul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer grad I (S) din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Dep. Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat: secretar I(M); inginer debutant.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea a 6 (sase) posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Direcției Financiar-Contabile.

PROCES-VERBAL incheiat în urma în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M) din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar-Contabilă.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Biroului de Protecția Muncii, Securitatea Sănătății.