PROCES-VERBAL incheiat în urma susținerii probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de contractual vacant de execuție Inginer grad IA din cadrul Facultății Știința și Ingineria Materialelor, Dep. Știința Materialelor Metalice, Metalurgie Fizică.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicaţii şi Ingineria Informaţiei, Laboratorul de Dispozitive, Circuite şi Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de  administrator financiar grad I(S) conform statului de funcții al Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.