PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de inginer debutant (S) din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul de Sisteme Electroenergetice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul ETTI, Dep. de Tehnologie Electronica si Fiabilitate.

RAPORT FINAL al examenului de promovare a candidatului cu marca nr. 9897, din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

PROCES-VERBAL incheiat urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de tehnician treapta IA (M), din cadrul Direcției Întreținerere Patrimoniu,  Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Electrice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea celor două posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul Direcției Achiziții, Serviciul Valorificare Resurse.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei practice organizate pentru ocuparea celor trei posturi vacante de muncitor necalificat I, în cadrul Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.

PROCES-VERBAL incheiat în urma în urma probei scrise organizată pentru ocuparea celor patru posturi vacante de execuție de  muncitor calificat I – electrician, din cadrul Direcției Întreținerere Patrimoniu,  Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Electrice.