RAPORT FINAL al examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 9835, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială si Robotică, Secretariat.

RAPORT FINAL al examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 24407, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială si Robotică, Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

RAPORT FINAL al examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 24432, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială si Robotică, Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de laborant I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masurari, Aparate Electrice si Convertoare Statice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de kinetoterapeut debutant, conform organigramei Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.

PROCES-VERBAL incheiat în urma desfășurării probei scrise organizată pentru ocuparea celor 3 (trei) posturi vacante de execuţie de administrator financiar grad I (S) și un post vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M) din cadrul Direcţiei Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Evidența Resurselor Umane.

RAPOARTE FINALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine (administrator financiar treapta I (M); administrator financiar treapta I (S)).