PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat: inginer debutant; secretar I(M).

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursl organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

PROCES-VERBAL incheiat în urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer grad I (S) din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Dep. Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice.

RAPOARTE FINALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine (administrator financiar treapta I (M); administrator financiar treapta I (S).

PROCES-VERBAL incheiat în urma în urma probei scrise organizată pentru ocuparea a 6 (sase) posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Direcției Financiar Contabile.

PROCES-VERBAL incheiat în urma în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M) din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.

PROCES-VERBAL incheiat în urma în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), conform statului de funcții al Biroului de Protecția Muncii, Securitatea Sănătății.

NOTA INFORMATIVA asupra concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de inginer gradul IA (S), din cadrul Facultății de Transporturi.