PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer IA din cadrul SIM, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini (administrator financiar IIS).

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicaţii şi Ingineria Informaţiei, Laboratorul de Dispozitive, Circuite şi Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei scrise organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de  administrator financiar grad I(S) conform statului de funcții al Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.