RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. de Chimie Generala.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea a unui post vacant de execuție de inginer debutant (S) din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul Sisteme Electroenergetice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 24432, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială si Robotică, Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini, din funcția de inginer debutant (S), în funcția de inginer gradul II (S).

PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 24407, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială si Robotică, Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini, din funcția de inginer debutant (S), în funcția de inginer gradul II (S).

PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 9835, în cadrul Facultății de Inginerie Industrială si Robotică, Secretariat, din funcția de secretar gradul III (S), în funcția de secretar gradul II (S).

PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 12269, în cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine, din funcția de administrator financiar treapta II (M), în funcția de administrator financiar treapta  I (M).

PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 10361, în cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Intervenții în Spații de Învățământ și Cămine, din funcția de administrator financiar grad II (S), în funcția de administrator financiar grad I (S).

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul ETTI, Dep. Tehnologie Electronica si Fiabilitate.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea a patru posturi vacante de execuție de  muncitor calificat I – electrician, din cadrul Direcției Întreținerere Patrimoniu,  Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Electrice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului inscris la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de tehnician treapta IA (M), din cadrul Direcției Întreținerere Patrimoniu,  Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Electrice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor două posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul Direcției Achiziții, Serviciul Valorificare Resurse.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea celor trei posturi vacante de muncitor necalificat I, din cadrul Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.