PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de laborant I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Masurari, Aparate Electrice si Convertoare Statice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Masurari, Aparate Electrice si Convertoare Statice.

RAPORT FINAL al examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 24363, în cadrul Bibliotecii Centrale.

PROCES-VERBAL incheiat urma verificării dosarelor candidaților inscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de  Kinetoterapeut debutant, conform organigramei Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de execuţie de administrator financiar grad I (S) și un post vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M) din cadrul Direcţiei Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Evidența Resurselor Umane.

NOTA SUSPENDARE CONCURS

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea ppostului de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Biroului Parc Auto,  Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.