RAPOARTE FINALE ale examenelor organizate promovarea personalului din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Ingineria Informației, Departamentul de Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice: administrator financiar III(S)inginer II(S).

RAPORT FINAL al examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 22826, în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Ingineria Informației, Dep. de Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer grad I (S) din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Laboratorul Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat: inginer debutantsecretar I(M).

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de execuție de tehnician treapta I A (M) din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, Departamentul de Automatică și Ingineria Sistemelor.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), conform statului de funcții al Biroului de Protecția Muncii, Securitatea Sănătății.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de de inginer gradul IA (S), conform statului de funcții al Facultății de Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea a 6 (sase) posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Direcției Financiar Contabile.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M) din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.