PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. de Chimie Generala.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Dep. Inginerie Chimică și Biochimică.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer IA din cadrul SIM, Dep. Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S) din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicaţii şi Ingineria Informaţiei, Dep. de Dispozitive, Circuite şi Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării dosarelor candidatilor inscrisi la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de  administrator financiar grad I(S) conform statului de funcții al Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești.