PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 24363, în cadrul Bibliotecii Centrale, din funcția de administrator financiar debutant, în funcția de administrator financiar gradul III (S).

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Biroului Parc Auto,  Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.