RAPORT FINAL al examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 7976, în cadrul Facultății de Eenergetică, Departamentul de Hidraulică, Mașini Hidraulice și Ingineria Mediului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar IM din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Dep. Termotehnică, Motoare, Echipamente Termice și Frigorifice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar grad I(S), Direcția Financiar Contabilă

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar treapta I(M), Direcția Financiar Contabilă, Biroul Financiar

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar grad I(S), din cadrul Biroului de Protecția Muncii, Securitatea Sănătății