PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DIRU, Serviciul Rapoarte, Statistica si Plata cu ora.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Cabiner Rector, Serviciul Analiza si Prelucrare Documente Interne.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I(M) din cadrul Fac. Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Ingineria Sistemelor.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat din cadrul SIM, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Sudentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Control Intern Managerial.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul DVICA, Serviciul Vanzari.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de secretar I(S) din cadrul Fac. de Inginerie Aerospatiala, Scoala Doctorala.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul DGAE, Serviciul Relatii Publice, Biroul Online.

PROCES-VERBAL incheiat în urma probei interviu organizată pentru ocuparea unui post vacant de execuție de administrator financiar treapta I (M) din cadrul Biroului Administrarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Direcția Dezvoltarea Patrimoniului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a doua posturi de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Legatura cu Mediul Socio-Economic, Biroul Centrul de Afaceri.

PROCES-VERBAL privind solutionarea contestatiei depuse de candidatul al carui dosar a fost inregistrat cu nr. 17035/12.07.2022.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea  postului contractual vacant de conducere de șef birou (S), din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economică, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.

RAPORT FINAL – al concursului organizat pentru ocuparea celor 2 (două) posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă

RAPORT FINAL – al examenului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de șef birou (S), din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economică, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive