RAPORT FINAL – al examenului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Administrator Financiar Debutant (M) pe durata nedeterminata din cadrul Directiei General Administrativa Economica, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitori Ingineri, Biroul Caravana UPB

RAPORT FINAL – al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de Administrator Finaciar I (S), din cadrul Directiei General Administrativa Economica, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitorii Ingineri, Biroul Gestionare Elevi

Raport final Serviciul Relatii Publice, Biroul de Presa si Relatii Publice-administrator financiar

Raport final Serv Relatii Publice, Biroul de Presa si Relatii Publice-adm financiar

Raport final – Tehnician debutant (M)

rap final

Adm fin IM
Adm fin IS

raport final secretar faima

Raport final - Ingrijitor - DVICA, Birou Logistica

Raport final mesic stomatog – Scoala Politehnica