RAPORT FINAL – al examenului organizat pentru ocuparea unui post de executie de Administrator Financiar l(M) pe durata nedeterminata din cadrul Directiei Valorificarea Infrastructurii si a Capitalului Academic (DVICA), Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Casa de Oaspeti

RAPORT FINAL – al examenului organizat pentru ocuparea unui post de executie de Administrator Financiar II(S) pe durata nedeterminata din cadrul Directiei Valorificarea Infrastructurii si a Capitalului Academic (DVICA), Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Casa de Oaspeti

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de șef birou (S) din cadrul Direcției Întreținere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studențești, Biroul Dotare și Aprovizionare Cămine – CantineRAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR I (S)

1


RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR I (M)

2


RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR IN CADRUL ETTI

3


RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR DEBUTANT (S)

4RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR III (S)

5


RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR III (S) PE PERIOADA NEDETERMINATA

6RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE TEHNICIAN DEBUTANT (M)

Raport final ETTI tehnician debutant
RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR I (M)

iraport final 3 adm fin M -DIP

RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR

raport final 18 ingrijitori
RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC II (S)

raport final cons jurid II
RAPORT FINAL AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC DEBUTANT

raport final consilier jur deb