RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Fac. de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DRI, Serviciul Deplasari Externe si Suport Operational.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M) din cadrul ETTI, Dep. Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei.

PROCESE-VERBALE incheiat in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Casa de Oaspeti:

RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Conferinte si Organizare Evenimente, Biroul Organizare Evenimente:

RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti:

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul DDP, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DDP, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul DGAE, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitorii Ingineri, Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport di Activitati Recreative.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul DVICA, Serviciul Centrul de Legatura cu Mediul Socio-Economic, Biroul Alumni:

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar II(S) din cadrul SRP, Biroul Comunicare.

REZULTAT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Fac. Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (M) din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de consilier juridic debutant (S) din cadrul Serviciului Contencios, Directia Juridica si Contencios.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de consilier juridic II(S) din cadrul Serviciului Contencios, Directia Juridica si Contencios.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Proiecte Strategice, Serviciul Proiecte Infrastructura.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Fac. de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat  pentru ocuparea a 18 posturi de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi de administrator financiar I(M) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.