ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 23.05.2023, ora 11.00, la sediul din Bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, sala B 302, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de tehnician IA(M) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 23.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 4 (patru) posturi vacante de execuție de muncitor calificat I (M) – electrician, conform organigramei Direcţiei Întreținere Patrimoniu, Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Electrice.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Intervalul orar în care se poate desfășura activitatea este de 24 de ore, iar durata timpului de lucru este de 8h, program 800-1600.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 23.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a trei posturi vacante de execuție de muncitor necalificat I, conform organigramei Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă celor două posturi vacante de execuție de muncitor necalificat I, este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 12h, program fix, cu perioada de repaus aferentă.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 23.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 13, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de tehnician treapta IA (M), conform statului de funcții al Direcției Întreținerere Patrimoniu,  Serviciul Rețele Utilitare, Biroul Rețele Electrice.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Intervalul orar în care se poate desfășura activitatea este de 24 de ore, iar durata timpului de lucru este de 8h, program fix 8.00-16.00.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 23.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a două posturi vacante de execuție de  administrator financiar grad I (S), conform statului de funcții al Direcției Achiziții, Serviciul Valorificare Resurse

În cazul ocupării postului de către o persoană pensionată,  angajarea se va face pe perioada determinată de 1 an.

Intervalul orar în care se poate desfășura activitatea este de 24 de ore, iar durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, program fix, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 23.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 9, Facultatea de Energetică, Departamentul de Sisteme Electroenergetice, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de inginer debutant, din cadrul Facultății de Energetică, Departamentul de Sisteme Electroenergetice.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de îngrijitor, este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program fix.