CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPAREUniversitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 23.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, sala 3.1, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator infrastructură IT, cod COR 352132, corespunzător funcției de tehnician de echipamente TV, conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de muncă, din cadrul Direcţiei Euronews România.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

18.05.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE