CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPAREUniversitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 22.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 14, sala 4.3, etaj 4, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de editor video, cod COR 352119, corespunzator functiei de editor imagine (M), conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de munca, din cadrul Direcţiei Euronews România

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

17.05.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE

23.05.2023

PROCES VERBAL – REZULTATUL PROBEI PRACTICE

29 05.2023

PROCES VERBAL – REZULTATUL PROBEI INTERVIU