ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 22.05.2023, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala EB 104, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de laborant I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Masurari, Aparate Electrice si Convertoare Statice.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de laborant I(M) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 22.05.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala EB 104, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Masurari, Aparate Electrice si Convertoare Statice.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de tehnician IA(M) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de tehnician treapta IA(M), din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Dep. Inginerie Chimică și Biochimică.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de muncitor necalificat din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul AdministratIV.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenele organizate pentru promovarea personalului (marca 24706; marca 24758) din cadrul DIRU, Serviciul Statistica, Raportare si Managementul Schimbarii.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 22.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de kinetoterapeut debutant, conform organigramei Direcţiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă, Biroul Organizare Activități Sportive.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de Kinetoterapeut debutant, este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program fix, program 800-1600

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 22.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1200, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 3 (trei) posturi vacante de execuţie de administrator financiar grad I (S) (FISA POSTULUI) și un post vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M) (FISA POSTULUI) conform organigramei Direcţiei Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Evidența Resurselor Umane.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă posturilor vacante de administrator financiar grad I(S) și administrator financiar treapta I(M), este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program 800-1600