ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 19.05.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala ED 109, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a 2 (doua) posturi vacante de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Departamentul de Automatică și Ingineria Sistemelor.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de tehnician IA(M) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 19.05.2023, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala ED 109, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de inginer debutant este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 19.05.2023, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala ED 109, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de secretar I(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Secretariat.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de secretar I(M) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, anunta organizarea, in data de 19.05.2023, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala CG 101, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, cu o perioada de proba, conform legislatiei in vigoare, a postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Ehipamente Termice si Frigorifice.

Perioada timpului de lucru aferenta postului de inginer I(S) este de 24 h, iar durata timpului de lucru este de 8 h, program fix, 08.00-16.00.

ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 19.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 14, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de inginer gradul IA (S), conform statului de funcții al Facultății de Transporturi, Laboratorul Autovehicule Rutiere.

În cazul ocupării postului de către o persoană pensionată,  angajarea se va face pe perioada determinată de 1 an.

Intervalul orar în care se poate desfășura activitatea este de 24 de ore, iar durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, program fix, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 19.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 13, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de  administrator financiar grad I (S), conform statului de funcții al Biroului de Protecția Muncii, Securitatea Sănătății.

În cazul ocupării postului de către o persoană pensionată,  angajarea se va face pe perioada determinată de 1 an.

Intervalul orar în care se poate desfășura activitatea este de 24 de ore, iar durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, program fix, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 19.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 12, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de administrator financiar treapta I(M), din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către o persoana pensionata, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă postului vacant de administrator financiar treapta I(M), este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program 800-1600

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 19.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 6 (sase) posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I(S), din cadrul Direcției Financiar Contabilă.

În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

Perioada timpului de lucru aferentă posturilor vacante de administrator financiar grad I(S),  este de 24h, iar durata timpului de lucru este de 8h, program 800-1600