CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPAREUniversitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 18.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1400, sala Consiliu, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de producător programe, cod COR 264224, corespunzător funcției de jurnalist TV (M), conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de muncă, din cadrul Direcţiei Euronews România.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

15.05.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE

19.05.2023

PROCES-VERBAL PROBA SCRISA

25.05.2023

PROCES-VERBAL INTERVIU

30.05.2023

PROCES VERBAL-RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI