ANUNT Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, anunță organizarea examenelor de promovare pentru urmatorii candidati  din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Ingineria Informației, Dep. de Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice: marca numărul 22826, marca numărul 22836marca numărul 24755.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului (adm. financiar debutant M) din cadrul DIRU, Serviciul Statistica, Raportare si Managementul Schimbarii.