CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE –  Universitatea Politehnica din București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 17.05.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, sala Consiliu, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de jurnalist  TV (S), cod COR 264225, conform anexei nr. 2 la contractul colectiv de muncă, din cadrul Direcţiei Euronews România, pe următoarele domenii, dar nu numai: social, politic, economic, eveniment, cultural, sport.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

12.05.2023

PROCES-VERBAL SELECTIE DOSARE

18.05.2023

PROCES-VERBAL PROBA SCRISA

24.05.2023

PROCES-VERBAL INTERVIU

29.05.2023

RAPORT FINAL