ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 16.06.2022, ora 09.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala CE 001, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Roboti si Sisteme de Productie.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice, sala D 101.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, sala B226, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer II(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul CAMPUS din bdul Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, cod postal 061344, CIF 4183199, Bucuresti, sala 701, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Valorificarea Infrastruscturii si a Capitalului Academic, Biroul Parteneriate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de consilier juridic debutant (S) din cadrul Serviciului Contencios, Direcția Juridică și Contencios.