PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Protectia Muncii, Securitatea Sanatatii.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. Fizica.

ANUNT Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, regulament aprobat prin Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioareși a deciziei nr. 2867/16.05.2022, Universitatea Politehnica din Bucureşti anunţă reprogramarea etapelor de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar grad I(S) din cadrul Biroului Contabilitate Euronews, Direcţia Financiar-Contabilă.

ANUNT Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, regulament aprobat prin Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioareși a deciziei nr. 2866/16.05.2022, Universitatea Politehnica din Bucureşti anunţă reprogramarea etapelor de desfășurare a concursului pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de execuție de administrator financiar I(S), din cadrul Direcţiei Financiar Contabile, Biroul Financiar.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 15.06.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala CB 113, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a 5 posturi de muncitor necalificat din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Restaurante si Cantine: sef serviciuadministrator financiar I(M)administrator financiar I(S).

PROCES-VERBAL incheiat în urma sustinerii probei scrise la concursul organizată pentru ocuparea postului vacant de conducere de șef serviciu (S) din cadrul Direcției Generale Administrativ-Economice, Serviciul Infrastructură Sportivă.