ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 17.06.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti,Complex Regie, camin P5-6, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 3 (trei) posturi de muncitor calificat (instalator) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie de administrator financiar gradul I (S), din cadrul Biroului Documente Secrete.

PROCES-VERBAL incheiat în urma verificării contestatiei depuse la Universitatea Politehnica din București  și înregistrată cu nr. 12016/23.05.2022, conform desfășurătorului concursului, la proba scrisă, de către candidatul al cărui dosar de concurs a fost înregistrat cu nr. 10988/11.05.2022, în vederea ocupării postului vacant de conducere de șef serviciu (S), din cadrul Serviciului Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică.