PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer I din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat I (lacatus mecanic) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(M) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul FIMM, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente Termice si Frigorifice (Georgescu; Hera).

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Biroului Contabilitate Euronews, Direcția Financiar Contabilă.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi înscriși la concursul organizat pentru ocuparea celor 3 (trei) posturi vacante de execuție de administrator financiar grad I (S), din cadrul Biroului Financiar, Direcția Financiar Contabilă.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de șef serviciu (S), din cadrul Serviciului Infrastructură Sportivă, Direcția Generală Administrativ-Economică.