PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Protectia Muncii, Securitatea Sanatatii.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer II(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de administrator financiar I(S), administrator financiar I(M) si sef serviciul (S) din cadrul Serviciului Restaurante și Cantine, Direcțiea Întreținere Patrimoniu.