PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

RAPOARTE FINALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului (Morosan; Dumitrescu) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica “C. Nenitescu”.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I (cofetar-patiser) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de conducere de sef birou (S) din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislatie si Standarde in Domeniul Calitatii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical din cadrul Școlii Primare Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.