REZULTAT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. de Teoria Mecanismelor si a Robotilor.

REZULTAT FINAL al examenului de promovare a personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Administratie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Centrul de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 20.05.2021, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, Biblioteca Centrala, sala 3.3, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de psiholog principal (S) din cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera.