PROCES-VERBAL incheiatin urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Biroul Administrarea Patrimoniului.