ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, sala CE 111, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de inginer II(S) din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, ora 9.30, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, la sediul Facultatii de Inginerie Electrica, sala EA 023, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Actionari Electrice.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocupare, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Producerea si Utilizarea Energiei.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 21.01.2019, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Fac. de Automatica si Calculatoare, sala ED 109, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de inginer debutant (S) din cadrul Dep. Calculatoare, Fac. Automatica si Calculatoare.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala 3 Conferinte, etaj 1, a concursului pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de ingrijitor , din cadrul Centrului Campus.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a 4 (patru) posturi vacante de administrator financiar I(S) – Biroul Cercetare si a unui post de administrator financiar I(S) – Biroul Inventariere, Directia Financiar-Contabila.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 21.01.2019, ora 9.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, la sediul Fac. Inginerie Mecanica si Mecatronica, sala CG 101, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de inginer debutant (S) din cadrul Fac. Inginerie Mecanica si Mecatronica, DEp. Termotehnica, Motoare, Echipamente Termice si Frigorifice.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, ora 9.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Audit: 1 (un) post sef Serviciu – administrator financiar I(S) si 1 (un) post administrator financiar I(S).
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, orele 13.00-15.00, la sediul din Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, corp F, sala F 019, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica “Costin D. Nenitescu”.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R 309, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de pompieri din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, orele 12.00-14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R 309, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 5 (cinci) posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala JF 203, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, apostului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Fac. Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic si Logistica.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, Atelier Mecanic demisol, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti, formatia de lucru din Complex Leu.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea CAMPUS, sala 710, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Catedrei UNESCO.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea CAMPUS, sala 710, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Catedrei UNESCO.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Fac. Inginerie Medicala, sala F 321, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de administrator-sef facultate din cadrul Fac. Inginerie Medicala.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 21.01.2019, ora 12.30, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de muncitor calificat (electrician) din cadrul Serviciului Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 21.01.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Fac. de Automatica si Calculatoare, sala ED 109, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de inginer debutant din cadrul Dep. Calculatoare, Fac. Automatica si Calculatoare.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, orele 12.00-14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R 102-104, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de conducere de sef serviciu din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Contracte, asistenta, avizare si legislatie achizitii publice.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.01.2019, orele 12.00-14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R 102-104, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual de conducere de sef serviciu din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii produse, lucrari si servicii..