RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 21.01.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.